E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde van het bericht. Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven.
Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen.

De ontvangen e-mailberichten/tekst, met inbegrip van eventuele bijlagen, verbinden de Interregionale Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme op geen enkele wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief.

Evenmin kan IOED Schelde-Durme aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze ontvangen e-mailberichten/tekst en bijlagen.