Inventaris van het bouwkundig erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed wil nagaan of alle opgenomen items in de inventaris van het bouwkundig erfgoed nog bewaard zijn en nog voldoende erfgoedwaarde hebben.

Daarom organiseert het agentschap een openbaar onderzoek dat loopt van 1 april t.e.m. 30 mei 2022.

Een volledig overzicht van het Oost-Vlaamse bouwkundig erfgoed (= vaststellingsdossier) dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen

Zeker eens checken of jouw eigendom er niet opstaat!

Wat is de inventaris van het bouwkundig erfgoed?

Deze inventaris geeft je een overzicht van het waardevolle bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Alle straten in Vlaanderen werden tussen ca. 1970 en 2010 bekeken. Op basis van veldwerk, literatuur- en archiefonderzoek werden sites en panden geselecteerd die lokaal waardevol erfgoed bleken te zijn. Meer dan 10 jaar geleden dus, en dringend nood aan een update. 

Benieuwd of jouw huis een lokaal waardevol erfgoedpand is? Bekijk het hier: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Infosessies

Hieronder vind je meer info over dit openbaar onderzoek en de hele procedure. Maar omdat we beseffen dat dit geen eenvoudige materie is, organiseert IOED Schelde-Durme samen met IOED De Viersprong 2 infosessies. Hierbij zal het waarom van deze vaststelling worden toegelicht, alsook de vast te stellen lijst en de mogelijkheden om bezwaar in te dienen. 

Vrije toegang, iedereen van harte welkom. 

Vooraf inschrijven is niet nodig.

  • Woensdag 4 mei 2022 – 19.30u – zaal De Kollebloem, Leenstraat 18, 9070 Destelbergen
  • woensdag 11 mei 2022 – 19.30u – zaal ’t Sestich in het bibliotheekgebouw van Dendermonde, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Wens je hulp? 

  • buiten ons werkingsgebied: bij jouw IOED of bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit is in het Virginie Lovelinggebouw (stationsplein Gent-Sint-Pieters), Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent. Je bent welkom na afspraak op 09/276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
  • in ons werkingsgebied: bij ons, IOED Schelde-Durme. Dit is in het Oud Gemeentehuis, Markt 1, te 9280 Wetteren. Je bent welkom na afspraak op 0471/ 88 39 04 of via info@ioedscheldedurme.be
  • of kom naar een van onze infosessies!

Alvast wat extra info

Infofolder

Er is ook een folder beschikbaar met meer informatie over de vaststelling en het openbaar onderzoek. In deze folder lees je hoe je opzoekt welke panden er op de vaststellingslijst staan, hoe de lijsten voor dit openbaar onderzoek werden samengesteld, hoe je een opmerking of bezwaar kan indienen, hoe men jouw bezwaar zal behandelen, wat de juridische gevolgen van de vaststelling zijn en wat het verschil is tussen vaststellen en beschermen.

Bezwaren indienen

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed (en dus niet via jouw gemeente).

Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent. Dit kan enkel na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Tags: No tags

Comments are closed.