Terugblik: stage bij IOED Schelde-Durme

De voorbije maanden ondersteunde Antoine Anneessens het team van IOED Schelde-Durme bij de inventarisatie van landschappelijk, watergebonden erfgoed. Hieronder blikt hij terug op zijn ervaring

Wie is Antoine?

Ik ben student 2e master geografie en geomatica, afstudeerrichtingen landschapskunde en fysische geografie aan de Universiteit Gent.

Hoe kwam je bij IOED Schelde-Durme terecht?

Ik leerde de medewerkers van IOED kennen tijdens een studiedag in Brussel rond het inventariseren van landschappelijk erfgoed. Aangezien het thema perfect aansluit bij mijn afstudeerrichtingen landschapskunde en fysische geografie besloot ik om mijn stage bij de IOED te doen.

Wat heb je tijdens je stage gedaan?

Het algemeen doel van de stage was het inventariseren van watergebonden landschappelijk erfgoed. Ik startte vanuit bestaande actuele data over waterobjecten. Vervolgens bestudeerde ik aan de hand van historisch kaartmateriaal de ouderdom van het waterobject: komt een waterelement bijvoorbeeld voor op oude topografische kaarten zoals de Ferrariskaart? Verder bestudeerde ik het hoogtemodel om fluviatiel reliëf te identificeren, wat mogelijk ook kan opgenomen worden in de inventarisatie. Tot slot ging ik op terrein en nam ik foto’s van waterelementen waarbij historiciteit werd waargenomen bij  het kaartonderzoek.

Wat neem je mee uit deze ervaring?

Het was interessant om in een werkomgeving te komen en mee te draaien in het team.

Hoe zien de komende weken er voor jou uit?

De komende weken staan bij mij vooral in het teken van mijn masterproef, waarbij ik de geomorfologie en hydrologie langsheen de Vlaamse Leie bestudeer.

Dankjewel Antoine  en veel succes verder!

Tags: geen tags

Reacties zijn gesloten.