Vlasrootputten, hun verleden en hun toekomst.

JAMMER GENOEG VOELEN WE ONS GENOODZAAKT DEZE INFOAVOND UIT TE STELLEN VANWEGE DE SLECHTE CORONACIJFERS. WE HOPEN HET PROGRAMA IN HET VOORJAAR TE KUNNEN OPNEMEN.

Naast de grote stromen Schelde, Durme en Dender  bepalen kleine, stilstaande wateroppervlakken het landschap in onze regio. Deze “Stille Waters” vervulden vroeger meerdere functies voor onze voorouders. Typisch waren de vlasrootputten: kleine, gegraven waterpartijen waarin de vlasvezels werden losgeweekt van de houtige kern zodat ze konden verwerkt worden tot linnen. Waar tot het midden van de 20e eeuw het landschap bezaaid was met dergelijke kleine waterpartijen, dreigt de herinnering eraan te vervagen. Maar ook vandaag is hun rol nog lang niet uitgespeeld. Poelen zijn immers schatkamers vol biodiversiteit en waterreservoirs bij de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. 

Op deze avond gaan we dieper in op de geschiedenis van vlasrootputten. We vertellen je meer over het belang van poelen voor de toekomst en ook hoe jij een steentje kan bijdragen. De Zeelse Vlegeldorsers en Vlasbewerkers demonstreren enkele stappen in de verwerking van vlas. Erfgoed Zele stelt het vernieuwde museum voor, met nadruk op de collectie vlas en jute. Alles goed doorspoelen kan met het nieuwe biertje Lino van Brouwerij Vicaris, met een geheim én bijzonder toepasselijk ingrediënt.

Dit is een initiatief van het Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme. Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Wanneer? Vrijdagavond 10 december 2021 – 19u30

Waar? VBS DE VLINDERBOOM – Vestiging Avermaat – Avermaat 135A – 9240 Zele

Gratis maar gelieve wel inschrijven via lies@rlsd.be 

Tags: No tags

Comments are closed.