FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Wie kan wanneer beroep doen op een erfgoedlening, een erfgoedpremie of subsidies voor werken aan klein historisch erfgoed?

Erfgoedlening

De erfgoedlening van de Vlaamse Overheid wil een financiële stimulans geven bij restauratie-, renovatie- of herbestemmingswerken aan onroerend erfgoed. De lening is dus niet van toepassing voor de aankoop van onroerend erfgoed.

Welk erfgoed?

 • Beschermd onroerend erfgoed;
 • Gebouwen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Restauratie- of renovatiewerken;
 • Werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
 • Nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie (inclusief uitbreiding);
 • Ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.

Wie kan een erfgoedlening aanvragen?

 • Particuliere eigenaars (consumentenkrediet);
 • Ondernemers, publieke entiteiten, openbare besturen (investeringskrediet).
Wat zijn de eigenschappen van de erfgoedlening?
 • Lage intrestvoet;
 • Minimum 25.000 euro – maximum 250.000 euro;
 • Eigen inbreng 20%;
 • Vaste looptijd minimum 3 jaar en maximum 20 jaar;
 • Aanvragen bij Participatiefonds Vlaanderen;
 • Niet om bestaande leningen te herfinancieren;
 • Wel mogelijk als aanvulling op een bancaire financiering.
Financiële ondersteuning beschermd monument

Erfgoedpremie

Daarnaast kan voor werkzaamheden, beheer en onderhoud van beschermd erfgoed beroep gedaan worden op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, onder andere via de erfgoedpremie. Ook voor de aankoop en de schenking van beschermd erfgoed voorziet Vlaanderen financiële voordelen.

Een overzicht van alle vormen van financiële ondersteuning voor beschermd erfgoed kan je vinden in de flyer Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed.

Op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan je nagaan of jouw activiteit of het soort werken dat je wil uitvoeren (kleine herstellingswerken, een herbestemming, energieprestatie verbeteren, …) kan rekenen op financiële steun of een fiscaal voordeel.

Subsidie voor werken aan klein historisch erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen voorziet een subsidie voor werken aan klein historisch erfgoed, gelegen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om waardevol klein erfgoed dat niet-beschermd is maar wel het karakter van een stad, dorp of landschap mee bepaalt. Denk maar aan kapellen, kruisstaties, wegwijzers, historisch straatmeubilair, kiosken, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, walgrachten, dreven, vredesbomen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • Natuurlijke personen;
 • Rechtspersonen.

Wat zijn de eigenschappen van deze subsidie?

 • Bedrag van maximaal 8.125 euro per jaar en per aanvrager (afhankelijk van kostprijs en grootte orde van de werken);
 • Aanvraag indienen voor de aanvang van de werkzaamheden;
 • Aanvrager is houder van een zakelijk of persoonlijk recht op het erfgoed.
Restauratie kapel