RESTAUREREN, RENOVEREN EN HERBESTEMMEN

Haarsnijderij Lebbeke

Zowel bij stedenbouwkundige aanvragen voor vergunningsplichtige werken (renovaties), als bij functiewijzigingen en sloop van bouwkundig erfgoed, gaat de gemeente de aanwezige erfgoedwaarden na en wat de impact van de werkzaamheden hierop zijn. Elke gemeente aangesloten bij IOED Schelde-Durme kan hiervoor een advies of erfgoedtoets aanvragen bij onze dienst. Nadat het lokaal bestuur alle adviezen en motivaties heeft meegenomen in haar afweging, neemt zij een beslissing over jouw aanvraag.

Wacht je liever niet op de vergunningsprocedure? Of heb je concrete vragen over de erfgoedelementen van een pand? Dan kan je als bouwheer, particulier, architect, projectontwikkelaar… zelf voorafgaandelijk advies vragen bij de IOED.  Dit kan zowel voor verbouwingswerken, sloop als functiewijzigingen van geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. Het advies kan aangevraagd worden via de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente waarin het erfgoed is gelegen of rechtstreeks via onze dienst.

Foto: Monumentenwacht
Foto: Monumentenwacht

Voorkomen is beter dan genezen.

Dankzij regelmatig en preventief onderhoud kan je schade en een uitgebreide renovatie van jouw erfgoed voorkomen. 

 De onderhoudsbrochures van monumentenwacht kunnen je heel wat praktische tips geven.

Je kan ook hun expertise in huis halen door beroep te doen op hun diensten. Met een inspectierapport brengen ze de schade en hoog nodige werken aan jouw erfgoed in kaart. Lees meer. 

Inspectie door monumentenwacht
Inspectie door monumentenwacht