VRAAG EN ANTWOORD

Hieronder lijsten we enkele veelgestelde vragen voor u op.
Vindt u nog niet wat u zoekt of wenst u graag wat extra infomatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

toevalsvondst hof ten peene in dendermonde
© Agentschap Onroerend Erfgoed

Help, een schat in mijn hof! Wat met toevalsvondsten?

Tref je tijdens kleinere werkzaamheden een archeologische vondst aan in de grond? Dan ben je verplicht dit binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Tot tien dagen na het vinden van je vondst word je geacht zowel de vondst als de vindplaats onaangeroerd te laten en af te beschermen. Het agentschap Onroerend Erfgoed komt zo snel mogelijk ter plaatse om je vondst te onderzoeken. Indien verder onderzoek nodig is, wordt dit gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Heb je daarentegen als erkend metaaldetectorist een archeologische vondst opgespoord, meld je metaaldetectievondst dan via het formulier voor metaaldetectievondsten.

Niet zeker of het om een toevalsvondst gaat? Neem dan contact op met onze dienst. Gaat het om botmateriaal van menselijke oorsprong? Neem dan contact op met de politie, zij komen ter plaatse.

Heb ik een archeologienota nodig?

Wie een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning aanvraagt, wordt in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld.

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van de betrokken percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging (archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of beschermde archeologische site). De criteria en drempels zijn verschillend naargelang het gaat om een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van grond.

Ga zelf na of archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is via de beslissingsboom van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Archeologische opgraving Markt Hamme
Sloopvergunning

Mag ik mijn woning uit de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed slopen?

Voor sloop heb je een vergunning nodig van het lokaal bestuur. Het gemeentebestuur zal nagaan wat de impact van de werkzaamheden zijn op de erfgoedwaarden van de woning en kan daarvoor advies vragen aan IOED Schelde-Durme. Nadat zij alle adviezen en motivaties heeft meegenomen in haar afweging, neemt zij een beslissing. Ook voor stedenbouwkundige handelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, wordt dezelfde werkwijze gehanteerd.

Wil je voorafgaandelijk aan vergunningsprocedure advies inwinnen van de IOED over jouw dossier? Dat kan. Ook als eigenaar, architect, projectontwikkelaar, … kunnen we het ontwerp van een verbouwing, sloop of functiewijziging van geïnventariseerd erfgoed bespreken. Dit advies kan je aanvragen via de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of rechtstreeks via onze contactpagina.

Mijn voorgevel maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Wat betekent dit?

Indien je werken wil uitvoeren aan jouw voorgevel die deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, kijk je eerst na voor welke werken je een toelating nodig hebt. Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan zit de toelating vervat in deze vergunning en hoef je geen aparte toelating meer aan te vragen. Heb je geen omgevingsvergunning nodig, dan vul je een meldingsformulier in voor het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het agentschap evalueert of de voorgestelde werken de erfgoedwaarde van het beschermde stads- of dorpsgezicht respecteren. Als dat zo is dan krijg je de gevraagde toelating, eventueel met voorwaarden, binnen de dertig dagen. Valt er niet tijdig een beslissing, dan wordt de toelating stilzwijgend verleend.

Wil je ook een premie ontvangen als tegemoetkoming voor de werken aan de voorgevel? Dat kan, op voorwaarde dat je er een goedgekeurd beheersplan is voor het beschermde dorpsgezicht. Een beheersplan is een studie waarin alle werken, maatregelen en handelingen worden opgesomd die de waarden en kenmerken van het erfgoed van het dorpsgezicht in stand houden, verbeteren of herstellen. In het beheersplan worden ook beheersdoelstellingen en een gebiedsgerichte visie geformuleerd voor de komende 24 jaar.

Archeologische opgraving Markt Hamme
Houtig erfgoed plataan Laarne

Kan ik met vragen over houtig erfgoed bij jullie terecht?

Dat kan zeker. De IOED biedt ondersteuning aan in zowel archeologisch, landschappelijk als bouwkundig erfgoed. Voor expertise over landschappelijk erfgoed verwijzen we, indien we zelf niet kunnen helpen, door naar onze collega’s van Regionaal Landschap Schelde-Durme.