Recapture the Fortress Cities

IOED Schelde-Durme ondersteunt het Europese Interreg project ‘Recapture the Fortress Cities’ of ‘Herover de vestingsteden’.

Een groenere toekomst voor stadsomwallingen en forten?

Met het Europese Interreg project ‘Recapture the Fortress Cities’ of ‘Herover de vestingsteden’ willen we vergeten militair erfgoed zoals stadsomwallingen en forten opnieuw in gebruik nemen/heroveren om klimaatoverlast, betonnering en verkeersdrukte te bestrijden. Door gedempte grachten open te leggen, forten te vergroenen en in onbruik geraakte stadsomwallingen in te richten als veilige en natuurvriendelijke wandel- en fietsverbindingen geven we de dichtbebouwde stadsranden opnieuw ademruimte.

Dendermonde Kruitmagazijn © RLSD

Herover de vestingsteden

Interreg Europe Recapture the Fortress Cities (RFC) gaat over een herovering van erfgoed, meer specifiek richting meer klimaatbestendige, innovatieve en duurzame ontwikkeling van historische vestingsteden en forten.

Het RFC project is een intensieve Europese samenwerking en wordt regionaal gecoördineerd vanuit de Antwerpse Regionale Landschappen – de Voorkempen (RLDV), Rivierenland (RLRL), Kleine en Grote Nete (RLKGN) en Schelde-Durme (RLSD).

Sustainable Development Goals

Met dit project vertalen de Regionale Landschappen de globale duurzaamheidsdoelstellingen in lokale projecten. Meer bepaald SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen, SDG 13 klimaatactie en SDG 17 partnerschappen om doelstellingen te bereiken.

Meer weten

Voor meer info kan u terecht bij de interregionale projectmedewerker en coördinator van RFC Wim Debaene: wim.debaene@rlsd.be of 0496 10 38 84.
Er is ook een infobrochure die je alvast goed op weg helpt.

Regionale bijeenkomsten

Er worden enkele regionale bijeenkomsten georganiseerd die telkens doorgaan in een andere stad. We gaan van start in Dendermonde waar professionals en experten op een corona-proof manier samenkomen. Iedereen die geïnteresseerd is kan meevolgen via een livestream.

Programma van de bijeenkomsten met verschillende thema’s:

Januari 2021 : Vestingsteden en forten in groen en blauw (Dendermonde)
April 2021 : Financiële ondersteuning, premies en fondsen
September 2021 : Recreatie, toerisme en beleving
Januari 2022 : Ruimtelijke planning en landschapsarchitectuur
Mei 2022 : Innovatie en opbouw van netwerken, open erfgoed en publiekswerking.
Contact, inschrijvingen en vragen : info@efforts-europe.eu

Dendermonde Bastion V

Erfgoedbijeenkomst 1: Vestingsteden en forten in groen en blauw – Dendermonde

Er beweegt wat rond het militaire erfgoed van onze vestingsteden zoals Dendermonde, Lier en Mechelen. Zij werken aan een toekomstvisie en masterplan voor hun forten en vestingen met de nodige aandacht voor toekomstige uitdagingen.

Het soms vergeten militaire erfgoed kan een oplossing bieden voor de nood aan meer groene (recreatie)ruimte in de stad en tegelijk ingezet worden als regenwaterbuffer door vergroening en het terug openmaken van gedempte grachten. Er is ruimte voor de ontwikkeling van ondernemerschap en de herbestemming van de erfgoedgebouwen.

Op 20 januari 2021 organiseren we daarom een eerste regionale meeting waarbij experten nadenken over de mogelijkheden. Enkele eerste realisaties komen aan bod, aangevuld met inspirerende voorbeelden voor een blauwgroene toekomst van het militaire erfgoed. Tijdens een workshop met een panel kunnen alle aanwezigen deelnemen of vragen stellen.

De meeting wordt gehost in Dendermonde en kan digitaal gevolgd worden via Zoom (link volgt via mail na inschrijving).

Erfgoedbijeenkomst 2: Forten, visie en financiering – Lier

Deze stakeholder meeting wil de plannen van de stad Lier toetsen aan het aspect ‘Forten, Visie en Financiering’. Hoe komen sites en steden tot de nodige financiële constructie om hun visie op hun erfgoed uit te werken ? De meeting wil de deelnemers informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden voor versterkt erfgoed, wil inspireren door het tonen van voorbeelden van geslaagde projecten, en wil vooral de stad Lier aan het woord laten, over zijn visie, intenties en plannen met het versterkt erfgoed.

Open Monumentendag Dendermonde - Fietsen langs vestingen

Het project in Dendermonde: ontdek de vestingen met de fiets

Ben je benieuwd naar het project? Je kan nu al kennismaken met de vestingen in Dendermonde dankzij deze interessante fietslus van 21 km. De route en bijhorende uitleg kan je bekijken of afprinten via de pdf hieronder.

Wij gingen zelf alvast ook eens een kijkje nemen in Fort Rozenbroek, locatie nummer 9 op de kaart. Dit heuse fort werd namelijk omgebouwd tot een knusse woning! Lees er alles over in onze blog.

Dit project komt tot stand met de steun van onder andere