Vilda_173350_Yves_Adams__Kerk_van_Everbeek_Boven

Infosessie kerkenbeleidsplanning en herbestemming religieus erfgoed

Nu neven- en herbestemmingen van kerkgebouwen steeds vaker voorkomen is een goed kerkenbeleidsplan met de langetermijnvisie voor alle parochiekerken op het grondgebied een belangrijk startpunt. Vanaf 2025 moet elke gemeente over een geactualiseerd kerkenbeleidsplan beschikken. Om gemeentebesturen en kerkfabrieken hierin te ondersteunen licht IOED Schelde-Durme in samenwerking met DDS, Platform Toekomst Parochiekerken en Erfgoedcel Dijk92 op maandagavond 18 december het belang en de inhoud van een kerkenbeleidsplan toe.