Archeologiedagen 2022

Archeologiedagen: 20, 21 & 22 mei

De IOED zet de laatste jaren meer en meer in op archeologisch erfgoed. Het is immers naast bouwkundig en landschappelijk erfgoed de derde pijler waarvoor wij ondersteuning en advies bieden. Om inzicht te krijgen in de grote verzameling aan archeologische onderzoeken die ooit liepen in de 9 gemeenten van ons werkingsgebied werden GATE Archeology en Goed in Erfgoed aangesteld. Zij maakten een onderzoeksbalans op van de vindplaatsen in ons werkingsgebied. Het syntheseverhaal kan je hier lezen: https://bit.ly/3l83XCt.

Vorig jaar hebben we jullie onder de noemer ‘(steen)goede keuze’ gevraagd om te stemmen op je favoriete thema uit deze onderzoeksbalans. Daar is een duidelijke winnaar uit de bus gekomen: de archeoloog krijgt bagger over zich heen. Onze partners hebben dit thema met enthousiasme opgepakt en leuke activiteiten errond ontwikkeld. Maar ook andere thema’s komen aan bod. Ontdek ze snel allemaal in onze brochure!

Folder archeologiedagen 2022

Haal de brochure op…

Je vindt de folder in de verschillende gemeenten van ons werkingsgebied of lees hem online.

De digitale versie kan via onderstaande knop bekijken.
InventarisOE02

Inventaris van het bouwkundig erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit loopt van 1 april t.e.m. 30 mei 2022.