H. Ritakapel Moerzeke_Interieur foto Beeldbank Onroerend Erfgoed

Herneming workshop “Handen uit de mouwen: zorg voor kapellen!” – deel interieur

Vorig jaar organiseerde IOED Schelde-Durme in samenwerking met de dienst Monumentenwacht en erfgoedcel Land van Dendermonde een tweedelige reeks workshops om kapeleigenaars praktische tips mee te geven over het onderhouden en het voorkomen van schade aan hun kapel. Tijdens een eerste workshop, die plaatsvond in oktober 2020, gingen we in op hoe het exterieur van een kapel het best wordt aangepakt. De tweede workshop, die zou focussen op het interieur, kon helaas niet doorgaan in de interactieve vorm die we voor ogen hadden en werd daarom uitgesteld. Nu de omstandigheden het steeds meer lijken toe te laten, prikten we een nieuwe datum voor de uitgestelde sessie.

Workshop II Interieur in kapel Scheppersinstituut 

Vrijdag 17 september 2021, Wetteren, Cooppallaan 128, start om 9u30 (tot 14u30, broodjeslunch wordt voorzien)

  • De toestand van je kapel controleren: hoe, wat, hoe vaak?
  • Stabiele versus onstabiele schade: vb. hoe weet je of houtworm actief is? 
  • Zelfstandig schadefactoren en aantasting leren herkennen 
  • Demonstraties ivm onderhoud van textiel, ontstoffen van beelden, metaal reinigen…

De workshop is gratis, inschrijven is verplicht en noodzakelijk via info@egclandvandendermonde.be. Gezien het beperkt aantal plaatsen vragen we met maximaal 2 personen in te schrijven voor dezelfde kapel (naam en adres). Graag bij inschrijving ook vermelden welke relatie u hebt tot de kapel (eigenaar, gebruiker, vrijwilliger, etc.).

Inschrijven kan tot en met 1 september. De op dat moment geldende coronamaatregelen zullen gevolgd worden. Deelnemers zullen hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.

 

H. Ritakapel Moerzeke_Interieur foto Beeldbank Onroerend Erfgoed