vlaskapelletjes (c) RLSD

Stille Waters. Vlasrootputten in het Land van Dendermonde en het Land van Waas

Wist je dat het Land van Waas en het Land van Dendermonde tot ongeveer het midden van de 20e eeuw bezaaid was met vlasrootputten? In deze waterpartijen weekte men vlasvezels los van hun houtige kern om ze vervolgens te verwerken tot linnen. De vlasteelt en de vlasverwerking bood aan vele gezinnen op het platteland een extra inkomen tot ver in de 20e eeuw. Met dit project willen we het leven rond de vlasrootputten weer onder de aandacht brengen.

Vilda_173350_Yves_Adams__Kerk_van_Everbeek_Boven

Infosessie kerkenbeleidsplanning en herbestemming religieus erfgoed

Nu neven- en herbestemmingen van kerkgebouwen steeds vaker voorkomen is een goed kerkenbeleidsplan met de langetermijnvisie voor alle parochiekerken op het grondgebied een belangrijk startpunt. Vanaf 2025 moet elke gemeente over een geactualiseerd kerkenbeleidsplan beschikken. Om gemeentebesturen en kerkfabrieken hierin te ondersteunen licht IOED Schelde-Durme in samenwerking met DDS, Platform Toekomst Parochiekerken en Erfgoedcel Dijk92 op maandagavond 18 december het belang en de inhoud van een kerkenbeleidsplan toe.

0O0A7123

In het spoor van Theophanu – Theophanupad Wichelen

Kom meer te weten over de link tussen de Byzantijnse keizerin Theophanu en gemeente Wichelen tijdens deze gloednieuwe wandeling (7 km) die werd ontwikkeld door IOED Schelde-Durme, Heemkring Wichelen, gemeente Wichelen en Wandelclub de Schooiers vzw in het kader van 1050 jaar Wichelen. De wandeling leidt je langs de oevers van de Schelde en de Bergenmeersen, een prachtig stukje natuur in de Scheldemeander.

A5_Flyer_Bult in zicht

Bult in zicht! Gegidste wandeling Bergenmeersen

Net geen 1000 jaar geleden werden bij ons de eerste mottekastelen gebouwd. Daarmee is het één van de oudste – zo niet het oudste – kasteeltype in Vlaanderen. Nog tot 4 oktober bezoek je in het Sociaal Huis in Wichelen Bult in zicht!, een boeiende tentoonstelling over deze middeleeuwse versterkingen uit hout en aarde. IOED Schelde-Durme organiseert in het kader van deze tentoonstelling een gegidste wandeling in Wichelen langs de site van Bergenmeersen. Op basis van archeologisch onderzoek weet men dat hier in de Middeleeuwen een motte stond. Op zondag 24 september neemt Erwin Meylemans (archeoloog, Agentschap Onroerend Erfgoed) je mee langs de site waar hij dieper op de opgravingsresultaten zal ingaan.