Archeologiedagen 2022

Archeologiedagen: 20, 21 & 22 mei

De IOED zet de laatste jaren meer en meer in op archeologisch erfgoed. Het is immers naast bouwkundig en landschappelijk erfgoed de derde pijler waarvoor wij ondersteuning en advies bieden. Om inzicht te krijgen in de grote verzameling aan archeologische onderzoeken die ooit liepen in de 9 gemeenten van ons werkingsgebied werden GATE Archeology en Goed in Erfgoed aangesteld. Zij maakten een onderzoeksbalans op van de vindplaatsen in ons werkingsgebied. Het syntheseverhaal kan je hier lezen: https://bit.ly/3l83XCt.

Vorig jaar hebben we jullie onder de noemer ‘(steen)goede keuze’ gevraagd om te stemmen op je favoriete thema uit deze onderzoeksbalans. Daar is een duidelijke winnaar uit de bus gekomen: de archeoloog krijgt bagger over zich heen. Onze partners hebben dit thema met enthousiasme opgepakt en leuke activiteiten errond ontwikkeld. Maar ook andere thema’s komen aan bod. Ontdek ze snel allemaal in onze brochure!

Folder archeologiedagen 2022

Haal de brochure op…

Je vindt de folder in de verschillende gemeenten van ons werkingsgebied of lees hem online.

De digitale versie kan via onderstaande knop bekijken.
InventarisOE02

Inventaris van het bouwkundig erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit loopt van 1 april t.e.m. 30 mei 2022.

WebsiteErfgoeddag

Erfgoeddag maakt school

Meer dan 20 activiteiten in het teken van erfgoed en onderwijs in het werkingsgebied van IOED Schelde-Durme. Dat is een record in de geschiedenis van Erfgoeddag. Toevallig is dat niet: er is dit jaar niet alleen het vertrouwde publieksmoment op zondag 24 april, in de week erna doen ook heel wat scholen mee.

FunerairErfgoed

Digitale inspiratiereeks funerair erfgoed

Het kwalitatief beheer en onderhoud van lokale begraafplaatsen vraagt de nodige deskundigheid en aanpak. Heel wat lokale besturen gaan hiermee aan de slag of willen dit in de toekomst doen. Om dit optimaal te ondersteunen, organiseert IOED IGEMO, in samenwerking met IOED Schelde-Durme en IOED Zuidrand, een digitale inspiratiereeks

WebsiteBeeld

GOED GEKOZEN!

In oktober liep het project (Steen)goede keuze waarbij jullie mochten stemmen op jullie favoriete archeologische thema. En gestemd hebben jullie! De winnaar van (Steen)goede keuze is ARCHEOLOOG KRIJGT BAGGER OVER ZICH HEEN!
Benieuwd hoe we aan de slag gaan met dit thema? Hou dan zeker onze kanalen in het oog. 

ARCHEOLOOG KRIJGT BAGGER OVER ZICH HEEN!

Bij politici en andere bekende figuren zijn we deze uitdrukking gewend. Gelukkig klinkt dit in combinatie met archeologen nogal vreemd in de oren. Bagger wordt immers in dit geval negatief gebruikt als rotzooi, troep … Maar baggeren is op zich een positieve en een noodzakelijke activiteit tegen het dichtslibben van rivieren. Zeker in onze ‘Lage Landen’! Anders zouden we bijvoorbeeld geen succesvolle havens hebben. Maar ook zouden we nog meer te kampen hebben met overstromingen. Dat Vlaanderen en Nederland vandaag samen de grootste en modernste baggervloot ter wereld hebben, valt dan ook vanuit die landschapsgeschiedenis te verklaren.

De geschiedenis van het baggeren zelf kent nog weinig geheimen. Er zijn veel studies over gemaakt en er bestaat zelfs een heus baggermuseum. Onderbelicht zijn echter de baggervondsten! En daar willen we met de IOED iets aan doen.

Wat zijn eigenlijk baggervondsten? Baggeren is dus het proper en terug dieper maken van de waterlopen. In de 19de eeuw kende het baggeren een sterke groei. Er waren heel wat technische verbeteringen en de stoomboten zorgden voor extra vracht- en passagiersvervoer. Het baggeren was noodzakelijk zodat de vele boten niet vast kwamen te zitten in het opgehoopte slib en vuil. Bij dit vele baggeren stootte men regelmatig op een archeologische vondst. Een houten drakenkop, zwaarden, metalen speerpunten, … kwamen zo bloot te liggen. Dit trok gelukkig de aandacht van amateurarcheologen zoals Jean Moens en Joseph Maertens de Noordhout (foto). Zij volgden de baggerwerken van nabij op en betaalden arbeiders om de vondsten in te zamelen. Hierdoor zijn er heel wat vondsten gered en niet terug verdwenen in het water of ergens op een vuilnisbelt beland. En laat er nu net uit onze regio een rijke collectie aan baggervondsten zijn. Uniek in Vlaanderen!
 
Wij hebben tal van onbeantwoorde vragen over de baggervondsten: wat doen drakenkoppen uit de Schelde in het British Museum in Londen? Waar kunnen we nog baggervondsten uit onze streek vinden? Wie zijn eigenlijk die amateurarcheologen? Als ook jij dit thema dieper wil uitgespit zien, weet je wat je moet doen …
 
 
WebsiteIOED-vacature-IOEDmedewerker

Vacature erfgoedmedewerker

Erfgoedmedewerker

Wij zijn op zoek naar een nieuwe Erfgoedmedewerker! Solliciteren kan nog tot en met maandag 31 januari 2022.

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR ONROEREND ERFGOED? DAN IS DEZE VACATURE MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU:

  • je ondersteunt gemeenten bij de opmaak van een beleidsvisie rond hun onroerend erfgoed, in het bijzonder voor de waardering van bouwkundig erfgoed en een plan van aanpak voor funerair erfgoed
  • je fungeert mee als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed bij de aangesloten lokale besturen
  • je organiseert en coördineert lokale en bovenlokale publieksevenementen rond erfgoed, zoals Open Monumentendag en Archeologiedagen
  • je communiceert vlot (mondeling en schriftelijk) op maat van de beoogde doelgroep (gemeenten, particulieren, erfgoedverenigingen en andere stakeholders)
  • je kan het vrijwilligersveld in de regio ondersteunen en activeren
  • je ondersteunt, adviseert, informeert en begeleidt erfgoeddossiers (mbt bouwkundig erfgoed) voor lokale besturen (vb. omgevingsvergunningen)
  • samen met de collega’s sta je in voor de dagelijkse werking van de dienst en de uitvoering van het meerjarenplan 2021-2026 van de IOED 

BEN JE ONDERNEMEND …

… neem je verantwoordelijkheid en initiatief?
Ben je sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren? 

BEN JIJ DE COLLEGA DIE WE ZOEKEN?  

Solliciteer dan voor maandag 31 januari 2022! De volledige vacature kan je hieronder vinden, net als een motivatie- en bevragingsdocument dat we samen met jouw CV graag ingevuld ontvangen.

Succes en tot binnenkort? 

Evengeduld-IOEDwebsite

Verminderde werking

Graag even geduld ...

Zoals jullie wellicht weten zijn we op zoek naar een nieuwe erfgoedcoördinator. Hierdoor draait onze IOED noodgedwongen enkele weken op een lager pitje.

Onze erfgoedmedewerkster werkt op maandag, dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag.

We proberen je zo spoedig mogelijk verder te helpen, maar weet dat het even langer kan duren dan gewoonlijk.

Alvast bedankt voor je begrip.

WebsiteSigmawandeling2

Sigmawandeling

Trek je wandelschoenen aan en ontdek de archeologische rijkdom van het Sigmagebied onder begeleiding van onze gids Erwin Meyelemans (agentschap Onroerend Erfgoed).